Начало

 

Фондация “Де Пасарел България” е българо-холандска организация, която работи за социалното включване и повишаване качеството на живот на хората с увреждания.  Създадена е през 2011 г. от  Фондация “Де Пасарел Холандия” - организация - доставчик на социални услуги за хора с интелектуални увреждания, базирана в гр. Апелдорн.

 

От 2004 година "Де Пасарел Холандия" работи и в България, като в този период има реализирани повече от 10 проекта - всички свързани с подпомагане на развитието на системата от социални услуги за хората с интелектуални увреждания - изработването на модели и инструменти в подкрепа на социалните услуги и дейности за развитие на професионализма в предоставянето им.

 

С цел устойчивост на постигнатите резултати и в продължение на усилията на изградения в годините българо-холандски екип, през 2011 г. е учредена и регистрирана българската нестопанска организация фондация „Де Пасарел България” с офис в гр. София.